Site-Tech 

Vi vil være kendt som en af byggebranchens mest innovative virksomheder, der løser reelle problemer for både håndværkeren og kunden. Vi øger produktiviteten og reducerer nedslidning i byggebranchen ved hjælp af vores innovative tekniske løsninger.

Vores mission:

Skabe klimamæssige og socialt bæredygtige løsninger til byggebranchen og samtidig hæve dens produktivitet.

Vores vision:

Være byggebranchens absolut mest konkurrencedygtige entreprenør når det gælder fjernelse af fuger – både i forhold til bæredygtighed, pris, kvalitet & tid.

Høj og ensartet kvalitet

Ved at bruge en robot sikres en ensartethed ved fjernelse af fuger, hvor stenene ikke bliver ridset på overfladen og der undgåes at lave dyk ned i stenen ved at tage højde for hver enkelt stens særheder. Studsfugerne og langfugerne bliver fjernet som linjestykker og dette giver et flot resultat.

Reducering af nedslidning

Håndværkere må kun udføre manuel fugefræsning i 2-3 timer pr. døgn, og der er stor risiko for nedslidning. Automatiseret fugefræsning kan udføres i 10-12 timer hver dag. Vores operatører kan betjene op til 4 robotter og vil kunne matche produktiviteten af mere end 20 håndværkere. Site-Tech kan hjælpe byggebrancen, håndværkerne og ikke mindst samfundet.

Øget produktivitet

Maskinen kan arbejde fra byggepladsen åbner til den lukker uden krav om at have personale i turnus. En operatør kan betjene op til 4 maskiner, hvilket seksdobler medarbejderes mulighed for at fjerne fuger pr dag.

Begrænsede støv- og støjgener

Ved at have en have en robot til at føre fræseren rundt i fugerne, mindskes støjbelastningen på personalet. Støvet reduceres ved hjælp af kraftig punktudsugning ved fræseren, som mindsker støvspredning på byggepladsen.