Cases

I forbindelse med udviklingen af vores fuldautomatiske fugefræserobot tager vi jævnligt opgave, hvor vi får mulighed for at teste. Dette hjælper os til at finde robottens grænser, som flytter sig hele tiden, idet vi kontinuert udvikler.

Æblehaven, Sventrup J – Sommer 2022

Første opgave: Robotten i produktion

Som svar på et LinkedIn opslag, hvor vi efterspurgte opgaver i mundret størrelse fik vi vores første opgave. En privatkunde skulle renovere/tilbygge en villa i et plan, og vi fjernede 

Lindebo, Frederikshavn – Forår 2022

On-site test af automatisk fugefjerner-robot

I samarbejde med MT Højgaard testede vi robotten under renoveringen af Frederikshavn Boligforenings afdeling Lindebo. Vi fik fræset  omkring 20 kvadratmeter i yderst tilfredstillende kvalitet.